Betingelser

Betingelser

Generelle bestillinger for arrangementer og gruppebestillinger av rom

Last ned pdf: Betingelser ved gruppebestillinger-rom, og arrangement

Avtalegyldighet: Denne avtale er bindende fra det tidspunkt hotellets bekreftelse er signert av begge parter.

Priser: Oppgitte priser er netto, så sant ingenting annet er avtalt. Prisene er bindende og beregnes i henhold til kontrakt. Unntak fra dette er drikkevarer fra. For arrangementer som er tilbudt mer enn 90 dager på forhånd, tas forbehold om rett til endring av prisene.

Ved avbestilling av antall deltagere eller andre tjenester eller antall romnetter med mer enn 20 % av det bestilte, forbeholder hotellet seg retten til å revidere prisene.

Betalingsvilkår: Betalingsvilkår er kontant. Kreditt ytes etter avtale. Hotellet tar forbehold om å kreve depositum/bankgaranti innbetalt / stillet før arrangementsstart. Betalingsvilkår ved kreditt er 10 dager netto. Fakturagebyr belastes, og ved for sen innbetaling beregnes 2 % morarente pr. måned.

Oppgjør foregår vanligvis ved fellesregning, dersom annet er ønskelig må dette avtales med hotellet på forhånd. Vi gjør oppmerksom på at fullpensjonen er en pakke som ikke kan splittes.

Bestiller er ansvarlig for deltagerregninger som ikke er betalt.

Avbestillinger og endringer: Alle avbestillinger og endringer av bestillingen meldes hotellet skriftlig. For arrangementer kan vederlagsfri avbestilling av hele arrangement foretas inntil 42 dager før ankomst. Etter denne dato forutsettes det at arrangementet vil bli avviklet med det antall personer som da er registrert. Dersom arrangementet avbestilles etter denne fristen er det bestilling pr. 42 dager som danner grunnlaget for hotellets tilgodehavende.

Justeringer av antall kan foretas som følger: Inntil 7 dager før arrangementet har arrangøren anledning til å redusere deltagerantallet med inntil 20 % uten at arrangementsted har krav på erstatning. For avbestilling/endring i antall utover disse fristene, belastes bestiller for 55 % av verdi av bestilte ytelser. Senest 48 timer før arrangementets begynnelse må endelig antall være meddelt hotellet. Alle avbestillinger etter dette tidspunkt vil bli belastet med total pris for bestilte ytelser.

Alfabetisk navneliste og program: Ved arrangement som inkluderer overnatting, må fullstendig navneliste sendes hotellet senest 14 dager før ankomst.  Bestilte rom garanteres klare fra kl. 15.00 og holdes frem til kl. 16.00, dersom det ikke på forhånd er gitt beskjed om senere ankomst. På avreisedagen kan rom disponeres til kl. 12.00. Fullstendig program i forbindelse med kurs og konferanser sendes hotellet senest 14 dager før arrangementsstart. Etter at navnelisten er mottatt av hotellet, ønskes kun skriftlige endringer/avbestillinger.

Plakater: Hotellet skal på forhånd godkjenne oppheng av utstillingsmateriale og plakater. Ved oppheng av plakater og lignende må det påses at det kun brukes ”Tack-it” eller lignende.  Eventuell rengjøring eller utbedring av skader vil om nødvendig belastes bestiller.

Teknisk utstyr og assistanse: Hotellet har en egen teknisk avdeling som disponerer omfattende teknisk utstyr. Utover standard utstyr står avdelingen til tjeneste etter nærmere avtale, og vil oppgi nøyaktige priser på leie av teknisk utstyr og assistanse i forbindelse med arrangementet, på bakgrunn av informasjon fra bestiller.

Ansvar for skade: Bestiller er ansvarlig for skade som deltagere forsettelig eller uaktsomt påfører hotellet. Bestiller er også ansvarlig for egne tekniske installasjoner og hva disse eventuelt måtte påføre av materiell- og personskader. Hotellet fraskriver seg ethvert ansvar for: Skade eller tap av smykker, klær eller andre verdisaker, inkludert medbrakte varer og utstyr, som ikke oppbevares mot kvittering. Egen forsikring bør vurderes.

Force Majeure: Hendelser utenfor hotellets kontroll, herunder streik, lockout, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser, brann og lignende og lignende gir hotellet rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt overfor bestiller

Verneting: Bestiller og hotellet aksepterer med dette Karmsund Byrett som rette verneting, og at norsk rett får anvendelse for tvister som oppstår i anledning tjenester eller ytelse knyttet til arrangementet.

Våre Lokaler
Velg oppsett

 U-bord Kino Klasserom Runde bord Catwalk Annet/Beskriv

Arrangementsinformasjon

 Møte Bryllup Event Selskap Messe/utstilling Julebord

captcha