HAU2013-800

Vikinggården/Nordvegen Historiesenter

Stedet tilbyr ulike matopplevelser som Vikinggilde og Vikingblot, samt en rekke aktiviteter som Vikingrebus, guidede turer, audiovisuell film, ulike lagopplevelser,
vikingunderholdning osv.
Flott opplevelser i en unik, historisk ramme.
Arrangør: Karmøy Kulturopplevelser | Tlf: 52 81 24 00 | Epost: post@vikinggarden.no

Aktuelle pakker