Sjærnarøy

Finnøy, Sjernarøy og Rennesøy er moderne og flotte møterom liggende side ved side. Utenfor møterommene ligger Vinterhagen og derfra kan en gå videre ut på den store terrassen som ligger vendt vest mot Smedasundet. Gode lysforhold.