Kasjotten egenerklæring

Sikkerhetsregler hos Kasjotten Lasertag Haugesund

Før man entrer spill lokalet skal alle ha gjennomgått og forstått Kasjotten sine sikkerhetsregler. Med Kasjotten menes Caiano Hoteldrift AS (CH AS).
Sikkerhetsinformasjon fra personalet skal være gjennomført før man kan gå inn i spillområde. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert i sikkerhetspresentasjonen og spør en ansatt om noe er uklart. Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre inndragning av utstyret samt bortvisning fra område. Lytt og etterkom alltid instrukser fra de ansatte. Det er ikke tillatt for barn under 10 år å være alene i parken, uten tilsyn av ansvarlig voksen.

GENERELLE SIKKERHETSRÅD:
1. Laserspill er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke riktig kan det føre til skader og alvorlige ulykker. Undertegnede er inneforstått med risikoen forbundet med deltagelse på ovenfor nevnte aktiviteter, og deltar på egen risiko og ansvar.
2. Unngå klatring på innredningen.
3. Er du sliten; ta deg en pause.
4. Det er ikke lov å være beruset ifbm aktiviteten, berusede personer kan bli bortvist.
5. Kasjotten kan ikke stilles til ansvar for materielle skader eller skader på personer utover gjeldende Norsk lov.

ANBEFALES IKKE FOR:
1. Personer med rygg- eller nakkeplager
2. Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

EGENERKLÆRING:
1. Egenerklæring skjema skal fylles ut FØR du starter spillet, og gjerne før dere ankommer.
2. Egenerklæringen må fylles ut av alle som skal spille.
3. For de under 18 år må en forelder /foresatt /verge fylle ut dette skjemaet.
4. Egenerklæringen er gyldig i 3 måneder og slettes etter det.
5. Jeg er innforstått med at brudd på sikkerhetsreglene kan få alvorlige konsekvenser.
6. Bruk av laserspill kan medføre risiko som kan medføre skader.
7. Jeg er innforstått med at jeg blir bortvist fra Kasjotten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.

Egenerklæring & smitteverninformasjon

  • Jeg er foresatt i det tilfellet hvor det er personer under 18 år registrert på dette skjemaet, og gir dem herved tillatelse til aktivitetene i Kasjotten Lasertag Haugesund.
    Erklæringen fylles enkelt ut på vår hjemmeside før ankomst og er gyldig i 3 mnd. Det er ikke nødvendig å printe ut erklæringen da den elektronisk registreres direkte inn i våre systemer. Feirer du bursdag kan du også benytte vår engangs egenerklæring her i lokalet for alle barna. Det er enklere og raskere.
    Personvernerklæring kan leses på nettsiden.

Personvernerklæring