Ognøy 2

Plassering i hotellet: 2. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys