Ognøy 2

Kapasitet fra 16 til 32 personer

Plassering i hotellet: 3. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys