Personvernerklæring

Click here for english version

Kjøps vilkår – billetter

I Caiano Hotelldrift AS (Quality Hotel™ Maritim) org. nr. 844515782, et aksjeselskap med forretningsadresse Åsbygata 3, 5528 Haugesund, behandler vi personopplysninger for kunder, medlemmer av Quality Hotel™ Friends og andre brukere av våre digitale tjenester («Tjenestene»). Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment å beskytte deg som privatperson. Caiano Hotelldrift AS / Quality Hotel™ Maritim heretter samlet benevnt «Quality Hotel™Maritim».

Quality Hotel™Maritim er behandlingsansvarlig for behandling av Personopplysninger i forbindelse med Tjenestene, men andre selskaper kan fungere som databehandlere eller ha delt behandlingsansvar for visse Personopplysninger, f.eks. i forbindelse med hotell og restaurant reservasjoner. «Personopplysninger» betyr alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende person.

Vi etterstreber en høyt grad av personvern. Quality Hotel™Maritim bruker Personopplysninger først og fremst til å administrere, levere, utvikle og vedlikeholde Tjenestene, håndtere dine reservasjoner, gjøre din opplevelse av Tjenestene så god som mulig, og tilpasse kommunikasjonen til dine behov. Vi ber om at du leser denne Personvernpolicyen nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine Personopplysninger. Ved å oppgi dine Personopplysninger til oss og godkjenne betingelsene, gir du ditt samtykke til behandling av Personopplysningene etter betingelsene fremsatt for hver av Tjenestene og for disse Personvernpolicyen. Hvis loven i et gitt tilfelle krever særskilt samtykke fra deg, vil vi selvsagt innhente dette.

Denne Personvernpolicyen sammen med Strawberry Club’ Medlemsskapsbetingelser, Strawberry Reservasjonsbetingelser, Strawberry´s Nettstedsbetingelser, Strawberry´s Retningslinjer for bruk av Cookies og egne betingelser for Strawberry sin behandling av Personopplysninger til enhver tid, benevnes samlet «Personvernbetingelser». Personvernbetingelsene angir hvordan vi behandler Personopplysningene du oppgir når du bruker Tjenestene eller som vi innhenter. Derfor har vi, i forbindelse med noen av våre Tjenester, egne betingelser for behandlingen av Personopplysninger som du må akseptere for hver Tjeneste du benytter.

Endringer av Retningslinjene for Personvern kunngjøres via Quality Hotel™ Maritims nettsted, og vi anbefaler derfor at du leser disse regelmessig.

Dersom du oppgir Personopplysninger på vegne av en annen, må du sørge for at vedkommende samtykker til at Quality Hotel™ Maritim behandler hans eller hennes Personopplysninger i henhold til Personvernbetingelsene.

1. INNHENTING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Quality Hotel™ Maritim innhenter og behandler Personopplysninger kun i den grad det er tillatt ved lov. Innhentingen og behandlingen kan finne sted når du bruker Tjenestene, f.eks. når du booker eller på annen måte under eller etter oppholdet ditt. Vi bruker ulike metoder for å innhente Personopplysninger, som cookies, web-beacons, kundeundersøkelser og medlemstjenester. Fra tid til annen vil Quality Hotel™ Maritim sette sammen eller importere Personopplysninger fra databaser i og utenfor Quality Hotel™ Maritim (f.eks. fra Facebook og Google). Noen ganger mottar vi også opplysninger om deg fra samarbeidspartnere eller andre opplysninger som kan legges til din profil (dersom profil er opprettet).
Det er viktig for Quality Hotel™ Maritim å holde dine Personopplysninger oppdaterte og korrekte til enhver tid.
Derfor vil vi kunne hente Personopplysninger om deg fra eksterne kilder, som offentlige registre.

Når loven krever særskilt samtykke for behandling av visse typer Personopplysninger eller for visse former for behandling, vil vi innhente slikt samtykke før behandlingen finner sted.

2. OPPLYSNINGER FRA OG OM DEG SOM VI INNHENTER OG BEHANDLER

Vi innhenter kun Personopplysninger som er relevante for formålet beskrevet i betingelsene for hver Tjeneste og denne Personvernpolicyen, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, IP-adresse, informasjon som forenkler bruken av Tjenestene (innlogging), standardspråk, brukerhistorikk, informasjon om medlemskap, informasjon om medreisende, reservasjoner, betalinger, yrke, nærmeste pårørende, matvaner, funksjonshemming og andre opplysninger du oppgir når du bruker Tjenestene. Eksempler på Personopplysninger samlet fra selskaper utenfor Quality Hotel™ Maritim kan være informasjon om oppdatert adresse og demografi. Vi oppfordrer til å ikke sende fødselsnummer eller sensitive personopplysninger via e-post oppgitt på vår nettside, da denne ikke er kryptert.

3. FORMÅL MED Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Quality Hotel™ Maritim innhenter Personopplysninger til flere formål. Personopplysningene som innhentes og måten de innhentes på, avhenger av hvilke Tjenester du bruker. Opplysninger fra et medlem av StrawberryClub eller en kunde brukes til å bygge en tilpasset profil som Quality Hotel™ Maritim kan oppfylle sine forpliktelser og tilby mer fleksible og tilpassende opplevelser gjennom. Opplysninger om en uidentifisert person brukes til å opprette en pseudoprofil, blant annet basert på cookies, og kan, hvis vedkommende senere gir seg til kjenne ved f.eks. å gjennomføre en reservasjon eller bli medlem av Strawberry Club, kombineres med profilen som blir opprettet for dette formål.

Quality Hotel™ Maritim bruker Personopplysninger for å:

1.   administrere, levere og utvikle Tjenestene,

2.   behandle dine reservasjoner og bestillinger av Tjenester,

3.   kontakte deg, f.eks. med SMS eller andre mobilapplikasjoner eller epost, eller varsle deg vedrørende status for din reservasjon eller informasjon om din reservasjon før, under eller etter ditt opphold,

4.   diagnostisere feil, optimalisere teknologi og være i stand til å kontakte deg i tilfelle problemer oppstår med en reservasjon eller bruken av en Tjeneste,

5.   analysere og forbedre kvaliteten og opplevelsen av Tjenestene, f.eks. verifisere at din brukerkonto ikke brukes av andre,

6.   tilpasse kommunikasjonen med deg om våre Tjenester, f.eks. ved å opprette en profil og sende tilbud som passer til profilen og deg som bruker av våre Tjenester,

7.   analysere statistikker og bruken av våre Tjenester,

8.   gi deg bedre fordeler og opplevelser ved å bruke Tjenestene på andre måter vi tror du vil sette pris på, eller

9.   promotere og markedsføre tjenester og produkter, direkte eller indirekte, basert på brukers atferd.

Du kan, til enhver tid og uten omkostninger, be om at Quality Hotel™ Maritim avstår fra å behandle dine Personopplysninger i markedsføringsøyemed eller trekke tilbake ditt samtykke til dette. Du kan utøve denne retten ved å kontakte Quality Hotel™ Maritim på adressen som fremgår i pkt. 10.

4. HVOR VI LAGRER OG OVERFØRING DINE PERSONOPPLYSNINGER

Quality Hotel™ Maritim lagrer Personopplysninger i henhold til denne Personvernpolicyen og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan overføres mellom Strawberry-enheter for behandling til formålene angitt i Personvernbetingelsene. Quality Hotel™ Maritim benytter underleverandører til blant annet datadrift, og Personopplysninger kan overføres til disse underleverandørene. Våre underleverandører behandler dine Personopplysninger kun på vegne av Quality Hotel™ Maritim og etter våre instrukser og kun etter at en databehandleravtale er inngått i samsvar med gjeldende lovgivning, slik at vi sikrer en høy grad av beskyttelse av dine Personopplysninger.

Quality Hotel™ Maritim kan overføre Personopplysninger til tredjeparter, som politi eller annen offentlig myndighet, dersom det gjelder etterforskning av en kriminell handling, eller Quality Hotel™ Maritim på annen måte er forpliktet til å overføre slike opplysninger i henhold til lov eller vedtak fra offentlig myndighet.

Normalt overfører ikke Quality Hotel™ Maritim Personopplysninger til land utenfor EU/EØS, men dersom vi har en underleverandør som befinner seg i et land utenfor EU/EØS eller det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, kan en overføring av Personopplysninger utenfor EU/EØS finne sted selv om det aktuelle landet ikke har en tilfredsstillende grad av Personvern i henhold til EU-kommisjonen. For å sikre en høy grad av beskyttelse av dine Personopplysninger i slike situasjoner samt etterlevelse av EU- og EØS-bestemmelser, inngår Quality Hotel™ Maritim databehandleravtale med slike underleverandører. Disse avtalene regulerer underleverandørens behandling av Personopplysningene og, hvis aktuelt, overføringen av Personopplysninger i henhold til gjeldende EU- og EØS-bestemmelser om Personvern. Avtalene inneholder betingelser pålagt av EU-kommisjonen og som oppfyller kravene i gjeldende personvernlovgivning.

5. BESKYTTELSE OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Quality Hotel™ Maritim har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot f.eks. tap, manipulasjon eller uautorisert innsyn. Vi tilpasser våre sikkerhetstiltak til den løpende teknologiske utviklingen.

Quality Hotel™ Maritim sletter Personopplysninger i henhold til lov. Dette betyr f.eks. at Quality Hotel™ Maritim sletter eller anonymiserer Personopplysninger når det ikke lenger er behov for å behandle dem. Formålene for vår behandling av dine Personopplysninger er angitt over i pkt. 3 og i Personvernbetingelsene. Enhver har rett til å klage til Datatilsynet.

6. ANDRE APPLIKASJONER/NETTSTEDER

Tjenestene kan inneholde lenker til andre applikasjoner og nettsteder som Quality Hotel™ Maritim ikke har kontroll over. Denne Personvernpolicyen gjelder kun for din bruk av Tjenestene. Quality Hotel™ Maritim er ikke ansvarlig for innholdet i lenkede applikasjoner/nettsteder eller for Personopplysninger som kan innhentes av eieren eller operatøren av lenkede nettsteder.

7. ENDRING, SLETTING OG GJENNOMGANG AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Quality Hotel™ Maritim forsikrer seg om at andre selskaper mottar klare retningslinjer vedrørende behandling av Personopplysninger og angir til hvilke formål Quality Hotel™ Maritim vil bruke Personopplysninger. Dersom dine Personopplysninger endres, vennligst underrett Quality Hotel™ Maritim om dette skriftlig til adressen angitt i pkt. 10. Quality Hotel™ Maritim er ikke ansvarlig for problemer som måtte oppstå på grunn av utdaterte eller feilaktige opplysninger dersom du ikke har opplyst oss om endringene.

Quality Hotel™ Maritim vil, dersom du ber oss om det eller Quality Hotel™ Maritim oppdager det, korrigere eller slette feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du har også rett, uten omkostninger, til å motta utskrift av Personopplysningene som behandles. Forespørsel om utskrifter må sendes skriftlig til Quality Hotel™ Maritim, adressen angitt i pkt. 10 og skal signeres av deg og inneholde navn, adresse, telefonnummer og epostadresse (brukt i kommunikasjonen med Quality Hotel™ Maritim) og eventuelt medlemsnummer i Strawberry Club. Utskriftene vil bli sendt til din oppgitte adresse innen en måned etter at forespørselen er mottatt av Quality Hotel™ Maritim.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling (ikke med tilbakevirkende kraft) av dine Personopplysninger ved å kontakte Quality Hotel™ Maritim på adressen som fremgår i pkt. 10, hvoretter Quality Hotel™ Maritim vil blokkere slike opplysninger for videre behandling. En tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke behandling som Quality Hotel™ Maritim har rett til å foreta uten ditt samtykke (f.eks. til å utføre reservasjoner du har gjort), men kan gi dårligere Tjenester eller gjøre det umulig for Quality Hotel™ Maritim å tilby Tjenestene.

8. INFORMASJONSKAPSLER – COOKIES

Quality Hotel™ Maritim bruker informasjonskapsler (cookies) i forbindelse med sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om Quality Hotel™ Maritims bruk av infomasjonskapsler og hvordan du kan unngå dem er fremgår av Quality Hotel™ Maritims Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

9. OVERFØRING

Dersom vi selger, omorganiserer eller på annen måte overfører hele eller deler av vår virksomhet, vil dine Personopplysninger overføres samtidig.

10. KONTAKT

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller klager knyttet til Quality Hotel™ Maritims behandling av Personopplysninger og etterlevelse av Personvernbetingelsene eller gjeldende lovgivning om behandling av Personopplysninger, vennligst kontakt Quality Hotel™ Maritim ved å sende en et brev til:
Quality Hotel™ Maritim
Postboks 593
5501 Haugesund
Norge