Kjøpsvilkår – billetter

Kjøper er selv ansvarlig for egne billetter, kjøp av riktige billetter og at billettene blir sendt til en gyldig e-postadresse og/eller mobilnummer.

Quality Hotel Maritim (Caiano Hotelldrift AS – org 844515782) forbeholder seg retten til å gjennomføre trekk på kjøpers konto på et senere tidspunkt, om det skulle oppstå en teknisk feil ved betalingsløsningen – og den opprinnelige transaksjonen ikke ble gjennomført.
Quality Hotel Maritim selger også billetter på vegne av andre arrangører. Det er den enkelte arrangør, og ikke bare Quality Hotel Maritim, som avgjør hva en billett koster. Quality Hotel Maritim har ikke ansvar for arrangementets gjennomføring eller kvalitet om andre er arrangør. For ytterligere opplysninger om arrangementet og dets bestemmelser, kontakt arrangør direkte.

Refusjon – Endring
Hvis arrangementer blir avlyst, flyttet eller grunnet force majure, refunderer Quality Hotel Maritim kun etter arrangørens bestemmelser. Avgifter knyttet til billettsystemet, kortgebyr og sms-kvittering refunderes ikke. Avgiftsbeløpet som ikke refunderes er satt til maksimalt kr 35,-

Refusjon av innbetaling, vil skje innen 14 virkedager etter at Quality Hotel Maritim har fått en forespørsel fra kjøper om å iverksette refusjon. Billetter til flyttede arrangementer er fremdeles gyldige, og kan benyttes til ny dato. Etter avtale kan billetter byttes til andre arrangement om Quality Hotel Maritim/arrangør tillater det.
Har arrangementet en aldersgrense, og den som benytter billettene ikke kan dokumentere at vedkommende er gammel nok, har vedkommende ikke krav på å få refundert billetten.
Det er ikke angrerett på billetter iht. angrerettloven.
For mer informasjon, kontakt oss på e-post: booking.q.maritim@strawberry.no eller 52 86 30 30

Øvrige bestemmelser
Oppbevar billettene på et trygt sted, da kjøper kan holdes ansvarlig for misbruk.
Gavekort, firmabilletter og lignende er verdikort. De er personlige og ved tap vil ikke bli erstattet ved tap.
Bruk av verktøy for å forstyrre våre nettsteder er forbudt.
Ved å bruke vår tjeneste, aksepterer du våre vilkår.

Force majeure
Quality Hotel Maritim`s forpliktelser og arrangørs forpliktelser i Kjøpsvilkårene, herunder også arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers rett til refundering, vil opphøre dersom arrangementet rammes av en Force Majeure situasjon før eller under arrangementet.
Force majeure (fransk for «større krefter») er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør og naturkatastrofer hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten. Begrepet skriver seg fra romerretten.[1][2] Under internasjonal lov refererer force majeure til uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor kontrollen til staten som setter staten ute av stand til å gjennomføre internasjonale forpliktelser. I alminnelig deliktsrett (erstatningsrett utenfor kontrakt) anses force majeure i enkelte tilfeller å være ansvarsbefriende der det i utgangspunktet foreligger et objektivt ansvar (ansvar uten skyld). Dette gjelder både i norsk erstatningsrett og erstatningsrett.[3]
Referanser
[1] Lovdata. «Force majeure – Lovdata». lovdata.no. Besøkt 30. juli 2016.
[2] «force majeure – Store norske leksikon». Besøkt 30. juli 2016.
[3] European Group on Tort Law, lest 30. juli 2016