Vergeordning

De fleste arrangement har aldersgrense som følger skjenkereglene våre. Aldersgrense for de enkelte arrangement er oppgitt under «Show, konsert og event» på hotelmaritim.no. Her vil du også finne link til elektronisk vergeskjema på de arrangementene hvor dette er tilgjengelig.

NB – undersøk alltid gjeldende aldersgrense før du kjøper billett til et arrangement.

VERGEORDNING

Til enkelte arrangement kan personer under oppgitt aldersgrense komme inn i følge med en voksen person som verge. Til arrangement med vergeordning må det fylles ut og sendes inn vergeskjema til q.maritim@strawberry.no før arrangementet starter.

Vergeskjema finner du her!

Vi presiserer følgende:

  • Verge skal også kjøpe billett på vanlig måte.
  • Verge kan ikke nyte alkohol/rusmidler før og etter konserten.
  • Verge skal være minimum 23 år.
  • Barnet må være fylt 12 år.
  • Verge kan ha ansvar for maksimum 2 mindreårige.
  • Verge har ansvar for at den/de han/hun er verge for ikke benytter rusmidler før og etter konserten.
  • Det vil være begrenset antall plasser tilgjengelig for vergeordning.
  • Quality Hotel Maritim står fritt til å sette nedre aldersgrense for vergeordningen.

Har du spørsmål om vergeordningen, send e-post til: q.maritim@strawberry.no