Parkering

Vi har flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av hotellet. Hotellet drifter dessverre ingen av disse, så en må betale på automatene som hører til den respektive parkeringsplass. De parkeringsplassene som er inne i selve hotellet har en døgnpris p.t. på 170,- kr. Disse driftes av Europark og en kan betale med easypark app, kontant eller kort. Om en betaler med kort velger en hvor lenge en skal stå og får ut kvittering. Om en velger å reise før så registrerer du kortet igjen og kjøpet vil bli avsluttet.

Rett nedenfor hotellet på sørsiden er det en liten kommunal parkeringsplass. Den tar kun mynt (10,- kr pr time) / easypark app, men er gratis fra kl. 15:00 – 08:00 på hverdager, og fra kl. 12:00 på lørdager og frem til kl. 08:00 på mandagsmorgen.

Om det ikke er ledige parkeringsplasser nede ved hotellet så har vi mange flere kommunale to kvartaler opp i Markedet kjøpesenter.  Her kan en se kart over kommunale parkeringsplasser i sentrum:

Parkeringsoversikt sentrum