Ognøy Full Sal

Plassering i hotellet: 3. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys