Røvær

Plassering i hotellet: 1. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys