10 Minutes: Fuck-up kveld

Arrangør: Næringsforeningen Haugalandet

I Silicon Valley vil ikke investorer satse på deg før du har en konkurs eller to på CV’en, sies det.

Det å gå på trynet er nærmest en forutsetning for suksess. Det du har lært, gjør deg sterkere. Her hjemme er det en tilnærmet skam å måtte gå til skifteretten. Næringsforeningen vil sette søkelys på dette paradokset. Vi tror vi alle kan lære av historier om folk som har «tryna», reist seg og kommet sterkt tilbake.

Foredragsholdere:
Sigurd Aase
Margaret Hystad
Stein Lande