Bestillingsbetingelser Medlemsbedrifter Anleggsmessen 2020

Bindande bestillingsfrist er 31.03.20 med forbehald om fullt.

Det er førstemann til mølla prinsippet.

Et er høve til å bestille plass på sjømatbufeet og festmiddag, samt rom etter bestillingsfrist med forbehald om ledig plassar/rom.

Betaling for rom skal gjerast ved ankomst dersom ikkje anna er avtalt mellom medlemsbedrift og hotell i forkant.

Deltaking på sjømatbufeet og festmiddag blir fakturert av MEF etter bestillingsfristens utløp og etter messa er ferdig for tilleggsbestillingar.

Avbestillingsreglar for rom:

  • Avbestilling mellom 01.04 – 14.04 blir 20 % av rompris fakturert
  • Avbestilling mellom 14.04 – 30.04 blir 40 % av rompris fakturert
  • Avbestilling etter 30.04  blir 100 % av rompris fakturert