Bestillingsbetingelser Utstillarar Anleggsmessen 2020

Bindande bestillingsfrist er 15.03.20 med forbehald om fullt.

Et er høve til å bestille plass på leverandøraften, sjømatbufeet og festmiddag, samt rom etter bestillingsfrist med forbehald om ledig plassar/rom.

Betaling for rom skal gjerast ved ankomst dersom ikkje anna er avtalt mellom utstillar og hotell.

Deltaking på leverandøraften, sjømatbufeet og festmiddag blir fakturert av MEF etter bestillingsfristens utløp og etter messa for tilleggsbestillingar.

Avbestillingsreglar for rom:

  • Avbestilling mellom 16.03 – 14.04 blir 20 % av rompris fakturert
  • Avbestilling mellom 14.04 – 30.04 blir 40 % av rompris fakturert
  • Avbestilling etter 30.04 blir 100 % av rompris fakturert