Feøy

Feøy  egner seg for mindre møter og som grupperom. Rommet er utstyrt med det en forventer og trenger under møter og kurs. Møterommet har tilknyttet kaffeautomat utenfor lokalet.

Plassering i hotellet: 3. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys