Feøy

Feøy egner seg for mindre møter og som grupperom.
Møterommet ligger i nærhet til fellesarealet Vinterhagen.

Plassering i hotellet: 2. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys

SE 360° VISNING AV LOKALET HER