Ognøy 1

Kapasitet fra 20 til 46 personer

Plassering i hotellet: 3. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys