Vibrandsøy

Risøy, Hasseløy, Vibrandsøy, og Killingøy er funksjonible møterom som egner seg for mindre møter og som grupperom. Alle er utstyrt med det en forventer og trenger under møter og kurs. Møterommene har tilknyttet kaffeautomat utenfor lokalene.

Kapasitet fra 10 til 20 personer

Plassering i hotellet: 3. etg
Lysforhold: Vinduer med naturlig dagslys